Friday, November 2, 2012

श्री राम


||श्री राम||

तुम्ही मानले मला आपुले शिष्य |
दिलात जणू पुनर्जन्म ||
कधीच न फिटे आपुले ऋण |
तारेल मला सदैव आपुले नाम ||१||

श्री महाराज श्री महाराज हाकारे मन माझे |
मानसपूजेमध्ये सदा लीन व्हावे वाटे ||
अखंड रामनाम दिलेत तुम्ही ताराया |
करू दे भक्ती तुमची हा वर द्यावा कृपया ||२||

असंख्यात भक्तजन जपती रामनाम |
मज पामराचा तिथे काय भला पाड ||
तरीही कृपा मजवरी झाली अपरंपार |
या कृपेला करुणानिधे करी मज सत्पात्र ||३||

निडारले नयन श्रींची करुणमूर्ती न्याहाळता |
गुरुचरणी अखंड असो नमिलेला माझा माथा ||
सद्गुरू-शिष्य नाते हे जन्म-जन्मांतरीचे |
भक्तीत बुडून जावे, नामसागरात फैलावे वाटे ||४||

विवेक आणि वैराग्य दोनही सहज घडती |
सद्गुरूंचे रामनाम सदा देतसे प्रचीती ||
प्रपंची राहोन परमार्थ करावा वचन असे नेमस्त |
महाराजांची दास मी केली प्रतिज्ञा हृदयस्थ ||५||

|| श्री राम जय राम जय जय राम ||

No comments:

Post a Comment