Tuesday, July 16, 2013

नामस्मरण ते श्रेष्ठ!

ध्यानपूर्वक केलेल्या नामस्मरणामुळे सदैव परमेश्वराचे सान्निध्य प्राप्त होते. आपला हा विश्वास व्यक्त करताना संतश्रेष्ठ श्री नामदेव महाराज परमेश्वराला म्हणतात -

"लपलासी तरी नाम कोठे नेसी |
आम्ही अहर्निशी नाम गाऊ ||
आम्हापासुनिया जाता न ये तुज |
ते हे वर्मबीज नाम घोकू ||
आम्हासि तो तुझे नामचि पाहिजे |
मग भेटी सहज देणे लागे ||
भोळी भक्ते आम्ही चुकलो होतो वर्म |
सापडले नाम नामावली ||"

No comments:

Post a Comment